POMORSKO DOBRO KAO JAVNO DOBRO, REZULTAT STRATEŠKOG PLANIRANJA RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE, ILI PAK?

Ante Vuković, Tihomir Luković

26_Vukovic_Lukovic