ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF WINE EXPORT FROM PREFECTURE OF DRAMA

Nikoleta Fournari, Giannoula Florou, Vassilios Zoumpoulidis, Vassilios Ferelis

62_Fournari_Florou_Zoumoulidis_Ferelis